Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri TBMM'de

  • 1
  • 20
Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri TBMMde

Cumhurbaşkanı devletin başı olacak, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanında bulunacak.

  • 2
  • 20
Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri TBMMde

Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.

  • 3
  • 20
Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri TBMMde

En az yüz bin seçmen tarafından da Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme imkanı getirilecek.

  • 4
  • 20
Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri TBMMde

Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanı atayacak.

  • 5
  • 20
Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri TBMMde

Cumhurbaşkanı hakkında, suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çogunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek, üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek, üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alınabilecek.

DİĞER GALERİLER