Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 25.06.2019 14:45
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 25.06.2019 14:45
ABONE OL

MEB takvimi: ? 2019 PYBS İOKBS sonuçları için tarih belli oldu!

Bursluluk sınavı 2 Haziran'da gerçkeleştirilmişti. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin katıldığı sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını duyurdu. Peki, 2019 ?

Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS adıyla uygulanan bursluluk sınavının sonuçları, son günlerde en çok aranılan konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bursluluk sınavı soru ve cevaplarını erişime açmıştı. Şimdi sıra sonuçlarda. Peki, 2019 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

* Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

* İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

* Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur.Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

* Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

* Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

* Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

* Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

* Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

* Sınava girdiği hâlde,cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.