Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 25.06.2019 13:00
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 25.06.2019 13:00
ABONE OL

? 2019 MEB Lise sınavı sonuçları sorgulama sayfası

? 1 Haziran'da gerçekleştirilen Liseye Giriş Sınavı'na (LGS) katılan öğrencilerin sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı dün LGS sonuçlarını açıkladı. Peki, LGS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte 2019 LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

LGS sonuçlarına nereden bakılır?

LGS sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran'da uygulanan Liseye Giriş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarını erişime açtı. Milyonlarca öğrenci, liseye tercih yapabilmek için sınav sonuçlarını görüntülemek istiyorlar. Öte yandan tercih takvimi de belli oldu. Peki, LGS sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019 MEB LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019 LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanacağı bildirilmişti. 2019 LGS sonuçları bakanlığın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı.

LGS SINAV SONUÇLARINIZI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtları 27 Haziran - 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak.

2019 LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

LGS sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar.

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları tabloda verilmiştir.

LGS'YE KİMLER KATILABİLİR?

İşte LGS'nin şartları:

Resmi, ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2018–2019Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.