Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 24.06.2019 11:55
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 24.06.2019 11:55
ABONE OL

ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS sonuç tarihi...

Bursluluk sınavı 2 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Önce PYBS ardından İOKBS adıyla yapılmaya başlanan bursluluk sınavına katılan öğrenciler, sınav sonuçlarını merak etmeye başladı. Öte yandan, bursların hangi tarihte verileceği konusunda bilgi paylaşıldı. Peki, ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 bursluluk sınavını 2 Haziran'da gerçekleştirdi. Burs imkanından faydalanmak için sınava katılan öğrencile ve velileri, sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sonuçların ne zaman açıklanacağı bildirildi. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL OLACAK?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.